Handhavers / Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

Handhavers en buitengewoon opsporingsambtenaren met opsporingsbevoegdheden zijn voor veel gemeenten onmisbaar voor het waarborgen van de leefbaarheid. De handhavers zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Ze zijn een onmisbare steun voor iedereen die zich bezighoudt met veiligheid en leefbaarheid. De handhavers werken samen met de politie, het openbaar ministerie en andere autoriteiten. Door hun inzet in de openbare ruimte ontlasten zij de politie. De politie krijgt daardoor meer tijd voor haar andere taken.

Te denken valt aan o.a.:

  • Ordehandhaving
  • APV-controleur
  • Parkeercontroleurs
  • Milieuhandhaving
  • Marktmeesters
  • Havenmeester
  • Sluismeester

Bevoegdheden

Wat BOA’s onderscheidt van toezichthouders is dat zij bevoegdheden hebben om verbaliserend op te treden. Als onbezoldigd ambtenaar kan de BOA zaken als wildplassen, overlast van hangjongeren, hondenoverlast, terrassenbeleid en het verkeerd aanbieden van huisvuil beboeten. Zij zijn 'buitengewoon opsporingsambtenaar' (boa). Deze handhaver is net als de politie belast met de opsporing van strafbare feiten.

In overleg met de opdrachtgever wordt de mate van flexibiliteit van levering vooraf overeengekomen. Daardoor bent U als opdrachtgever in geval van ziekte en vakantie verzekerd van de inzet van gekwalificeerde BOA’s voor uw gemeente. Hierbij geldt dat u als gemeente altijd de volledige regie behoudt.

VBE
SGS ISO 9001:2008 System Certification
SGS VCA* System Certification
5 Sterren Specialist