Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid

Eye Watch Security Group B.V. is sinds 2012 begonnen met duurzaam te ondernemen, in de eerste benadering had dit met name te maken met mens en welzijn (People) een maatschappelijk belang, hieruit is Safety Point opgericht.

Safety Point concentreert zich met namen op mensen die vanwege een beperking of andersoortige afstand tot de arbeidsmarkt niet geheel zelfstandig kunnen. Door het ontwikkelen van competenties van deze groep werknemers, kunnen zij hun positie op de arbeidsmarkt versterken.

Onze organisatie probeert zich steeds meer te richten op de onderstaande drie elementen deze termen gaan een steeds grotere rol spelen binnen onze organisatie. Duurzaamheid & klimaatcompensatie staat hoog op de agenda in onze ontwikkelde toekomststrategie. De drie elementen die deel uitmaken van onze toekomststrategie zijn dan ook:

  1. People (mensen)
  2. Planet (planeet/milieu)
  3. Profit (opbrengst/winst)

Deze harmonieuze wijze van samenhang moeten gecombineerd worden in onze toekomststrategie.

Opbrengst/Winst is uiteraard een blijvende prioriteit binnen onze organisatie, maar door een goed maatschappelijk plan te realiseren zullen mens en milieu hiervan niet de dupe worden.

Meerwaarde toepassing SROI

Social return is een meetmethodiek die het rendement van maatschappelijke investeringen meet. Door onze samenwerken met o.a. gemeentes, UWV en andere uitkeringsinstanties, creëren wij als organisatie kansen voor mensen met een lichte beperking of andersoortige afstand tot de arbeidsmarkt. Dit levert grote voordelen op voor de overheid en de opdrachtgever.

Enerzijds bespaart de overheid indirect kosten doordat deze socialenvoorziening wordt bekostigd door de werkgever, anderzijds kunnen wij scherpere uurtarieven neerleggen bij de inzet van deze doelgroep bij onze opdrachtgevers.

Eye Watch Security Group B.V. beschikt over ruime ervaring en expertise in de beveiligingsbranche en hospitality services c.q. receptiediensten.

Daarnaast hebben wij een re-integratie tak genoemd Safety Point, waaruit voldoende re-integratie kandidaten kunnen doorstromen. Dit alles gaat altijd in overleg met de opdrachtgever.

Financiële prikkel

Met de introductie van de WWB is er een belangrijke financiële prikkel gekomen voor ondernemers om actief uitstroom van uitkeringsgerechtigde te stimuleren tot omscholing met mogelijke baangarantie.

De samenwerking tussen gemeenten en onze organisatie biedt mogelijkheden tot doorstroom van o.a. WWB kandidaten. Met als resultaat een nieuwe manier van samenwerken: de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer maakt plaats voor een partnerschap.

Het aangaan van publiek-private partnerschappen blijkt een goede weg om resultaat te boeken, innovatie te bewerkstelligen en kosten te besparen.

VBE
SGS ISO 9001:2008 System Certification
SGS VCA* System Certification
5 Sterren Specialist